Семинар на на тема: „Управление на нематериалното културно наследство: как се включват гражданите“

Сдружение „Локално наследство“ участва в семинар на на тема „Управление на нематериалното културно наследство: как се включват гражданите“, който се проведе в гр. Перник, на 5 и 6 март 2020 г. Форумът беше организиран от Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО в партньорство с Регионален исторически музей – гр. Перник и Община Перник.