Ателиета за изработване на сурвакарски маски

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО в партньорство със Сдружение „Локално наследство“ организираха ателиета за изработване на сурвакарски маски. Ателиетата се проведоха в навечерието на празника Сурва в Пернишкия регион и в тях се включиха ученици от НГПИ „Св. Лука“, гр. София и ОУ „Иван Вазов“, с. Извор, общ. Радомир, обл. Перник.