Проект „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safeguarding and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, Ref. No 2014TC1615CB007-CB007.2.13.009, РД-02-29-118/09.06.2022, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme

На 30 октомври 2022 г. в гр. Перник се проведе работна среща на екипите на партньорските организации по проекта „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safeguarding and Promotion of Intangible …

Проект „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, Ref. No 2014TC1615CB007-CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme.

На 25 юли 2022 г. в гр. Ниш, Р Сърбия се проведе първата работна среща на екипите на партньорските организации по проекта „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and …

Проект „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, Ref. No 2014TC1615CB007-CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия

Сдружение „Локално наследство“ стартира работа в партньорство с Фондация „Нишвил“, гр. Ниш, Сърбия (водещ партньор) по проект „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and Promotion of Intangible Cultural Heritage …

Празник на Селското хоро се състоя в Перник

Празник на Селското хоро, вписано в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство, се състоя в Перник. Надиграването бе под наслов „Дръж се, земьо, граовец те гази”. Проявата …

П О К А Н А

Управителният съвет на  на Сдружение с нестопанска цел „Локално наследство“ – гр. Перник кани членовете на Общото събрание на  Сдружението на Общо събрание на  25.03.2022 г. (петък) от 18.00 ч. …

Проект: Надиграване „Дръж се земьо, граовец те гази“ – Празник на селското хоро в Пернишко

            Сдружение „Локално наследство“ започна реализирането на проект  Надиграване „Дръж се земьо, граовец те гази“ – Празник на селското хоро в Пернишко. Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура” по програма …

На 12 октомври 2021 г. представители на Сдружение „Локално наследство“ връчиха на кмета на гр. Перник Станислав Владимиров удостоверението за вписване на „Селското хоро в Пернишко“ в Националната представителна листа …

„Живи човешки съкровища – България“ 2021

Днес на официална церемония в Министерство на културата бяха връчени удостоверенията на петте нови кандидатури, вписани в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство на България. Сред вписаните …