Теренно изследване в Пернишкия регион

В периода от месец август до месец декември 2018 г., Сдружение „Локално наследство“ реализира теренно изследване, финансирано от Национален фонд „Култура“. Проведени бяха интервюта и бяха събрани архивни материли в …

„Популяризиране на обичая Сурва чрез интерактивна интернет страница“. Проект, финансиран от Национален фонд „Култура“.

Целта на проекта е представи в интернет среда един от значимите елементи на нематериалното културно наследство в Пернишкия регион – обичаят Сурва (Сурова). През 2015 г. кандидатурата „Народният празник Сурова …