Джаз-фолк концерт

На 10 август 2023 г. в рамките на Джаз фестивала „Нишвил“ в град Ниш, Сърбия беше представен джаз-фолк концерт, осъществен по проекта „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“, Реф. № CB007.2.13.009, по Програма ИНТЕРРЕГ–ИПА ТГС България – Сърбия, изпълняван от Фондация „Нишвил“ и Сдружение „Локално наследство“. В концерта участваха десет сръбски и десет български изпълнители, които представиха пред многобройна публика двадесет сръбски и български фолклорни песни, обработени в джаз аранжимент.