Фокус-група „Нематериалното наследство на града“

На 08.12.2023 г., представители на сдружение „Локално наследство“ взеха участие във фокус-група „Нематериалното наследство на града“, организирана съвместно от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. Инициативата е част от дейностите по проект „CultUrEn – културното наследство като фактор за постигане на устойчива градска среда“, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на МОН / договор № КП-06-Н45 / 6 от 8.12.2020 г.

В събитието участие взеха също така представители на Национална занаятчийска камара, Социална група „Седянка” (София), „Творчески център на Калоферската дантела“ (Калофер), Сдружение „Мещра  – традиционни знания и занаяти“, културната организация „Таратанци“, представители на културни институции (Музей на открито – Етър, Национален исторически музей и други), както и на академичните и научни среди  от Алма Матер, УНИБИТ, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и БАН.