Изложба „Изкуството на маската“ в галерия „Атриум“ на Областна администрация Перник

На 10 януари 2024 г. областният управител на област Перник г-н Людмил Веселинов откри изложбата „Изкуството на маската“ в галерия „Атриум“ на Областна администрация Перник.

Изложбата е подготвена от сдружение „Локално наследство“ по проект „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safeguarding and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, реф. № CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПА България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme.

Гражданите и гостите на град Перник могат да посетят изложбата до края на месец януари, включително и в дните на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“, в периода 26 – 28 януари 2024 г.