Изложбата „Изкуството на маската“ гостува в град Стрелча

На 14 февруари 2023 г., в Историческия музей в град Стрелча, област Пазарджик, беше открита изложбата „Изкуството на маската“, която е  реализирана в рамките на проекта „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safeguarding and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, реф. № CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПА България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme.

Изложбата гостува по покана на Историческия музей в град Стрелча след като беше успешно представена в град Перник в рамките на дейностите по проекта. На откриването на изложбата присъстваха членовете на Управителния съвет на сдружението – г-н Владимир Русев и г-жа Цветана Манова.