Надиграване „Дръж се земьо, граовец те гази“ – Празник на селското хоро в Пернишко

На 20 април 2022 г. от 17.30 часа пред Двореца на културата в Перник организираме празник – надиграване по проекта „Надиграване „Дръж се земьо, граовец те гази“ – Празник на селското хоро в Пернишко“, финансиран от Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria по програма Подкрепа на частни организации в областта на любителското изкуство/сесия 2021“ с Договор № LI159-60 . Селското хоро, популярно още като Граовско хоро, е един от най-жизнените елементи на нематериалното културно наследство в региона. Селското хоро се изпълнява от носители в различни възрастови групи и се предава и усвоява с лекота от младите хора. Представянето ще покаже трансмисията между поколенията и локалните особености на различните селищни общности при изпълнението на хорото. Проектът дава възможност за включване в празника на голям брой носители – участници в различни школи, формации и състави за традиционно танцуване. Дейностите по проекта ще ангажират в обучение в стъпките на хорото публиките – представители на местната общност и гости.Проектната идея предвижда празникът да се превърне в традиционна проява, която да надскочи участието на представителите от местната общност, като включи с изпълнения и представяне на хорото творчески колективи от цялата страна.„Селското хоро в Пернишко“ е вписано в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство през 2021 г.