ПОКАНА

П О К А Н А

На основание на чл. 22

 от Устава на СНЦ „Локално наследство“ – гр. Перник,

Управителният съвет на  Сдружението

кани членовете на Общото събрание на

на Отчетно-изборно събрание

на 02.07.2021 г. (петък) от 17.30 ч.

в гр. Перник, кв. „Ралица“, ул. „Софийско шосе“ бл. 15, ап. 20, вх. Б, ет. 3.

                                             

Дневен ред:                       

  1. Отчет на дейността на СНЦ „Локално наследство“ за 2020 г.
  2. Финансов отчет на СНЦ „Локално наследство“ за 2020 г.
  3. Доклад на Контролния съвет за 2020 г.
  4. План за дейността на СНЦ „Локално наследство“ за 2021 г.
  5. Приемане на нови членове на СНЦ „Локално наследство“.
  6. Избор на Управителен съвет на СНЦ „Локално наследство“.
  7. Избор на председател на Управителния съвет на СНЦ „Локално наследство“.
  8. Избор на Контролен съвет на СНЦ „Локално наследство“.
  9. Избор на председател на Контролния съвет на СНЦ „Локално наследство“.
  10. Разни.

Председател  на Управителния съвет:

д-р Милена Любенова

25.06.2021 г.