„Популяризиране на обичая Сурва чрез интерактивна интернет страница“. Проект, финансиран от Национален фонд „Култура“.Целта на проекта е представи в интернет среда един от значимите елементи на нематериалното културно наследство в Пернишкия регион – обичаят Сурва (Сурова). През 2015 г. кандидатурата „Народният празник Сурова в Пернишко” беше вписана в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството (ЮНЕСКО), в резултат на което през последните години нарасна и интересът към обичая в страната и в чужбина. Проектът предвижда да се създаде мултимедиен продукт, чрез който да бъдат представени всички сурвакарски групи в региона. Обект на внимание ще бъдат  селища в общините Перник, Брезник, Радомир, Земен и Ковачевци. Стремежът е в рамките на единна платформа да бъдат представени селищата, в които се съхранява маскарадната традиция, като ще бъдат отразени локалните характеристики, свързани с обичая, съпроводени с богат визуален материал. Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“ (договор № 118-N-19/01.06.2018).