Празник на Селското хоро се състоя в Перник

Празник на Селското хоро, вписано в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство, се състоя в Перник. Надиграването бе под наслов „Дръж се, земьо, граовец те гази”.

Проявата бе уважена от представители на посолствата на Белгия, Сърбия, Монголия, Палестина, Малта и Полския културен институт. „Нашето Селско хоро носи усещането за вечен живот. То е музикалната емблема на Перник и цяло Граово“, заяви кметът Станислав Владимиров.

Селското (Граовско) хоро е сред най-обичаните в района на Средна Западна България. Характеризира се с лекота на движенията, пъргавина и скокливост, показва приемственост между поколенията.

„Селското хоро в Пернишко“ е вписано в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство през 2021 г. Танцът е втората успешна регионална кандидатура в Националната листа след обичая Сурова, която представя значим елемент от традиционната култура на Пернишкия край. Общините Брезник, Трън, Перник, Земен и Радомир са групови носители на кандидатурата.

Селското хоро се играе „за пояс“, затова организаторите раздадоха коланчета (играорки), с които и публиката се включи в надиграването.

В първото издание на проявата участваха само местни танцови школи, формации и състави. „Акцентирахме в трансмисията между поколенията, като се включиха носители от по-възрастните и младежи, и деца, които усвояват традиционното танцуване от тях“, каза Владимир Русев – съучредител на сдружение с нестопанска цел „Локално наследство“, което е организатор на проявата.

Събитието се финансира от Национален фонд „Култура“.

БТА