Пoкана за представяне на резултатите по проект „Популяризиране на обичая Сурва чрез интерактивна интернет страница“, финансиран от Национален фонд „Култура“.

На 15 май 2019 г. от 10.00 ч., в Конферентната зала на Общински младежки дом – гр. Перник, ще бъдат представени резултатите по проект „Популяризиране на обичая Сурва чрез интерактивна интернет страница“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.
Заповядайте!