Публична дискусия на тема „Опазване на живите наследства“

Регионаленият център за опазване на нематериалното кутурно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, организира поредица от дискусии в гр. София, целящи по-ефективното опазване на нематериалното културно наследство у нас чрез активно гражданско участие и включване на широка публика. Целта е подобряването на диалога между експерти и местни общности, както и както и улесняването на комуникацията между държава, НПО, граждани и културни институции.

Представители на сдружение „Локално наследство“ се включиха в публичната дискусия на 10 януари 2020 г.

Коментарите са забранени.