Работилници за сурвакарски маски

В периода 5–10 януари 2023 г. се проведоха работилници за изработване на сурвакарски маски, които са дейност по проект „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safeguarding and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, реф. № CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПА България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme. В рамките на работилниците бяха изработени дванадесет маски от сурвакари от селата Витановци и Гигинци, област Перник. В първите два дни на работилниците се проведоха подготвителни дейности по изработването на маските в двете села, а в четири от дните, между 7 и 10 януари, работилниците се проведоха в Двореца на културата – гр. Перник, където освен представители на двете сурвакарски общности, се включиха и ученици, студенти, професионалисти и др., които участваха в изработването на маските. Направените сурвакарски маски ще бъдат представени и в изложба „Изкуството на маската“, която се подготвя от СНЦ „Локално наследство“ в парньорство с Фондация „Нишвил“, в рамките на дейностите по реализирания проект.