Работна среща по проект  „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“,Реф. № CB007.2.13.009, по Програма ИНТЕРРЕГ–ИПА ТГС България – Сърбия

На 22 юни 2023 г. в офиса на СНЦ „Локално наследство“ се проведе работна среща с представители на сурвакарските групи, които ще участват в представяне на маскарадната традиция в град Ниш, в изпълнение на дейности по проекта  „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“, Реф. № CB007.2.13.009, по Програма ИНТЕРРЕГ–ИПА ТГС България – Сърбия, изпълняван от Фондация „Нишвил“ и Сдружение „Локално наследство“. В срещата взеха участие Владимир Русев – координатор, Сезер Асан –  финансов експерт, Цветана Манова –  етнолог и член на УС на сдружението, Людмил Пенев –  представител на сурвакарите от с. Витановци и Петър Божков –  представител на сурвакарите от с. Гигинци. На срещата бяха уточнени ангажиментите на участниците за представяне на маскарадната обредност от Пернишко и традицията при отбелязване на Народния празник Сурва в Пернишко – елемент от Представителната листа на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Обсъдена в детайли беше  организацията на пътуването до град Ниш и дейностите по логистиката.