Репетиция по проект  „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“, Реф. № CB007.2.13.009, по Програма ИНТЕРРЕГ–ИПА ТГС България – Сърбия

На 9 и 10 август 2023 г. в град Ниш, Сърбия бяха проведени репетиции за предстоящия джаз-фолк концерт на музикантите и певците от Сърбия и България, участници в проекта „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“, Реф. № CB007.2.13.009, по Програма ИНТЕРРЕГ–ИПА ТГС България – Сърбия, изпълняван от Фондация „Нишвил“ и Сдружение „Локално наследство“.