П О К А Н А

Управителният съвет на

 на Сдружение с нестопанска цел „Локално наследство“ – гр. Перник

кани членовете на Общото събрание на  Сдружението

на Общо събрание

на  25.03.2022 г. (петък) от 18.00 ч.

в гр. Перник, ул. „Радомир“ , № 1 А, ет. 2, офис 10

                                                            Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на СНЦ „Локално наследство“ за 2021 г.
  2. Финансов отчет на СНЦ „Локално наследство“ за 2021 г.
  3. Доклад на Контролния съвет.
  4. План за дейността на СНЦ „Локално наследство“ за 2022 г.
  5. Приемане на нови членове на СНЦ „Локално наследство“.
  6. Разни.

            15.03.2022 г.                                    Председател  на Управителния съвет:

                                                                                                      д-р  Милена Любенова