Сурва в Пернишко

На 13 и 14 януари – народната Нова година (Васильовден според стария календарен стил) в Пернишко се провеждат характерните за Средна Западна България маскарадни игри. Празникът е известен като Сурва, Сурова или Сирова. Той се изпълнява по традиция всяка година и за местните общности днес това е най-обичаният празник. Чрез маскарадната обредност поколения наред осъществяват позитивен преход от старата към новата година.

През 2019 г., Сдужение „Локално наследство“ – гр. Перник реализира проект, финансиран от Национален фонд „Култура“, в резултат на който беше изработен уебсайт на сурвакарските групи в Пернишко.

Повече за празника и сурвакарските групи в региона можете на намерите на сайта: https://survakari.com/