Сдружение „Локално наследство“ e организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза. Сдружението е създадено като юридическо лице на 22 ноември 2016 г., с решение № 101 на Пернишкия окръжен съд.

Основни цели на сдружението са да подпомага опазването, проучването и популяризирането на локалното културно наследство (материално и нематериално).

Сдружението се стреми да подпомага:

  • Развитието на проучвания и разширяване обмена на информация;
  • Популяризиране на локалното културно наследство сред широка общественост;
  • Утвърждаване на критериите за научност и опазване при управлението и интерпретацията на локалното културно наследство;
  • Увеличаване участието на отделни общности, групи и лица в опазването на локалното културно наследство;
  • Подпомагане на партньорство и сътрудничество между локалните общности;
  • Създаване на структури, които подпомагат опазването, проучването и популяризирането на локалното културно наследство;
  • Развитието на културния туризъм.

Управителен съвет

Председател: д-р Милена Любенова

Членове: Владимир Русев

Цветанка Атанасова