Представяне на резултатите по проект „Популяризиране на обичая Сурва чрез интерактивна интернет страница“, финансиран от Национален фонд „Култура“.

На 15 май 2019 г., в Общинския младежки дом – гр. Перник, сдружение „Локално наследство“ представи резултатите от реализирането на проекта „Популяризиране на обичая Сурва чрез интерактивна интернет страница“. Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“ и цели създаване на представителна интернет страница на сурвакарските групи в Пернишкия регион.

Участниците в проекта обобщиха резултатите от работата си пред представители на селищните общности, носители на маскарадната традиция в Пернишко, както и пред служители на различни институции – Регионален исторически музей – Перник, Държавен архив – Перник, РЕКИЦ – Перник.