Работна среща на екипа по проект „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“,  Реф. № CB007.2.13.009, по Програма ИНТЕРРЕГ–ИПА ТГС България – Сърбия

На 12 юни 2023 г. в град Ниш се проведе работна среща на екипа по проекта „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“,  Реф. № CB007.2.13.009, по Програма ИНТЕРРЕГ–ИПА ТГС България – Сърбия, изпълняван от Фондация „Нишвил“ и Сдружение „Локално наследство“. В срещата от българска страна участваха Владимир Русев – координатор на проекта и Сезер Асан – финансов експерт.

По време на срещата беше дискутирана динамиката при изпълнението на проекта и беше направен анализ на реализираните до момента дейности. Екипът обсъди и съгласува детайли по организацията и провеждането на втория музикален семинар на 18, 19 и 20 юли 2023 година. Състоя се дискусия по повод организацията и провеждането на предстоящите дейности по проекта в Ниш по време на джаз-фестивала – концерт и изложба на маски и постери, представящи елемента Сурва и традиционните умения за изработване на сурвакарски маски. Проведе се дискусия за промоцията и информационните материали за предстоящи дейности в Ниш. Участниците в срещата обсъдиха подготовката и представянето на докладите за напредъка и ангажиментите на всеки партньор.