Работна среща по проект „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“, Реф. № CB007.2.13.009, по Програма ИНТЕРРЕГ–ИПА ТГС България – Сърбия

На 3 юли 2023 г. в офиса на СНЦ „Локално наследство“ се проведе работна среща с представители на музикантите, които ще вземат участие в концерта в град Ниш на 10 август 2023 година. Събитието е етап от изпълнението на проекта  „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“,  Реф. № CB007.2.13.009, по Програма ИНТЕРРЕГ–ИПА ТГС България – Сърбия, изпълняван от Фондация „Нишвил“ и Сдружение „Локално наследство“.

В работната среща взеха участие Владимир Русев – координатор, Сезер Асан – финансов експерт, Венцислав Андонов – музикант и Мартин Борисов – музикант. По време на срещата бе обсъдена готовността на музикантите да участват в събитието и да представят музикално-песенните образци на сцената на джаз-фестивала в Ниш. Коментирана беше  потребността от попълване на екипа заради настъпила невъзможност на някои от музикантите да вземат участие в събитието и графика за репетиции.