Работна среща по проект  „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“, Реф. № CB007.2.13.009, по Програма ИНТЕРРЕГ–ИПА ТГС България – Сърбия

На 10 и 11 август 2023 г. в град Ниш, Сърбия се проведе финалната работна среща на ръководния екип на проекта „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“,  Реф. № CB007.2.13.009, по Програма ИНТЕРРЕГ–ИПА ТГС България – Сърбия, изпълняван от Фондация „Нишвил“ и Сдружение „Локално наследство“. В работната среща взеха участие ръководителят на проекта на водещата организация – Иван Благоевич, с част от сръбския екип, както и ръководният екип от страна на българския партньор – Владимир Русев (координатор) и  Сезер Асан (финансов експерт).