Подзаглавие за раздела

Последните новости

Празник на Селското хоро се състоя в Перник

Празник на Селското хоро, вписано в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство, се състоя в Перник. Надиграването бе под наслов „Дръж се, земьо, граовец те гази”. Проявата …

П О К А Н А

Управителният съвет на  на Сдружение с нестопанска цел „Локално наследство“ – гр. Перник кани членовете на Общото събрание на  Сдружението на Общо събрание на  25.03.2022 г. (петък) от 18.00 ч. …