Подзаглавие за раздела

Последните новости

Проект „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, Ref. No 2014TC1615CB007-CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия

Сдружение „Локално наследство“ стартира работа в партньорство с Фондация „Нишвил“, гр. Ниш, Сърбия (водещ партньор) по проект „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and Promotion of Intangible Cultural Heritage …

Празник на Селското хоро се състоя в Перник

Празник на Селското хоро, вписано в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство, се състоя в Перник. Надиграването бе под наслов „Дръж се, земьо, граовец те гази”. Проявата …

П О К А Н А

Управителният съвет на  на Сдружение с нестопанска цел „Локално наследство“ – гр. Перник кани членовете на Общото събрание на  Сдружението на Общо събрание на  25.03.2022 г. (петък) от 18.00 ч. …