Подзаглавие за раздела

Последните новости

Проект „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safeguarding and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, Ref. No 2014TC1615CB007-CB007.2.13.009, РД-02-29-118/09.06.2022, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme

На 30 октомври 2022 г. в гр. Перник се проведе работна среща на екипите на партньорските организации по проекта „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safeguarding and Promotion of Intangible …

Проект „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, Ref. No 2014TC1615CB007-CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme.

На 25 юли 2022 г. в гр. Ниш, Р Сърбия се проведе първата работна среща на екипите на партньорските организации по проекта „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and …

Проект „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, Ref. No 2014TC1615CB007-CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия

Сдружение „Локално наследство“ стартира работа в партньорство с Фондация „Нишвил“, гр. Ниш, Сърбия (водещ партньор) по проект „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and Promotion of Intangible Cultural Heritage …