Подзаглавие за раздела

Последните новости

Работна среща по проект  „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“, Реф. № CB007.2.13.009, по Програма ИНТЕРРЕГ–ИПА ТГС България – Сърбия

На 10 и 11 август 2023 г. в град Ниш, Сърбия се проведе финалната работна среща на ръководния екип на проекта „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“,  Реф. № …

Джаз-фолк концерт

На 10 август 2023 г. в рамките на Джаз фестивала „Нишвил“ в град Ниш, Сърбия беше представен джаз-фолк концерт, осъществен по проекта „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“, Реф. …