Подзаглавие за раздела

Последните новости

На 12 октомври 2021 г. представители на Сдружение „Локално наследство“ връчиха на кмета на гр. Перник Станислав Владимиров удостоверението за вписване на „Селското хоро в Пернишко“ в Националната представителна листа …

„Живи човешки съкровища – България“ 2021

Днес на официална церемония в Министерство на културата бяха връчени удостоверенията на петте нови кандидатури, вписани в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство на България. Сред вписаните …

ПОКАНА

П О К А Н А На основание на чл. 22  от Устава на СНЦ „Локално наследство“ – гр. Перник, Управителният съвет на  Сдружението кани членовете на Общото събрание на …