Покана

Управителният съвет на  на Сдружение с нестопанска цел „Локално наследство“ – гр. Перник кани членовете на Общото събрание на Сдружението на Общо събрание на 19.06.2020 г. (петък) от 17.30 ч. …