На 12 октомври 2021 г. представители на Сдружение „Локално наследство“ връчиха на кмета на гр. Перник Станислав Владимиров удостоверението за вписване на „Селското хоро в Пернишко“ в Националната представителна листа …

„Живи човешки съкровища – България“ 2021

Днес на официална церемония в Министерство на културата бяха връчени удостоверенията на петте нови кандидатури, вписани в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство на България. Сред вписаните …

ПОКАНА

П О К А Н А На основание на чл. 22  от Устава на СНЦ „Локално наследство“ – гр. Перник, Управителният съвет на  Сдружението кани членовете на Общото събрание на …

Покана

Управителният съвет на  на Сдружение с нестопанска цел „Локално наследство“ – гр. Перник кани членовете на Общото събрание на Сдружението на Общо събрание на 19.06.2020 г. (петък) от 17.30 ч. …

Семинар на на тема: „Управление на нематериалното културно наследство: как се включват гражданите“

Сдружение „Локално наследство“ участва в семинар на на тема „Управление на нематериалното културно наследство: как се включват гражданите“, който се проведе в гр. Перник, на 5 и 6 март 2020 …

Публична дискусия на тема „Опазване на живите наследства“

Регионаленият център за опазване на нематериалното кутурно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, организира поредица от дискусии в гр. София, целящи по-ефективното опазване на нематериалното културно наследство у …

Сурва в Пернишко

На 13 и 14 януари – народната Нова година (Васильовден според стария календарен стил) в Пернишко се провеждат характерните за Средна Западна България маскарадни игри. Празникът е известен като Сурва, …