Джаз-фолк концерт

На 20 януари 2023 г. в Театралния салон на Двореца на културата – гр. Перник беше представен Джаз-фолк концерт на сръбски и български изпълнители, които изпълниха двадесет сръбски и български …

Изложба „Изкуството на маската“

На 13 януари 2023 г. в Двореца на културата – гр. Перник беше открита изложбата „Изкуството на маската“, която е дейност по проект  „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safeguarding …

Проект „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safeguarding and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, Ref. No 2014TC1615CB007-CB007.2.13.009, РД-02-29-118/09.06.2022, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme 2014 – 2020

На 30 октомври 2022 г. в гр. Перник се проведе работна среща на екипите на партньорските организации по проекта „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safeguarding and Promotion of Intangible …

Проект „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, Ref. No 2014TC1615CB007-CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme 2014 – 2020

На 25 юли 2022 г. в гр. Ниш, Р Сърбия се проведе първата работна среща на екипите на партньорските организации по проекта „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and …

Проект „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, Ref. No 2014TC1615CB007-CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Сърбия 2014 – 2020

Сдружение „Локално наследство“ стартира работа в партньорство с Фондация „Нишвил“, гр. Ниш, Сърбия (водещ партньор) по проект „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and Promotion of Intangible Cultural Heritage …

Празник на Селското хоро се състоя в Перник

Празник на Селското хоро, вписано в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство, се състоя в Перник. Надиграването бе под наслов „Дръж се, земьо, граовец те гази”. Проявата …

П О К А Н А

Управителният съвет на  на Сдружение с нестопанска цел „Локално наследство“ – гр. Перник кани членовете на Общото събрание на  Сдружението на Общо събрание на  25.03.2022 г. (петък) от 18.00 ч. …

Проект: Надиграване „Дръж се земьо, граовец те гази“ – Празник на селското хоро в Пернишко

            Сдружение „Локално наследство“ започна реализирането на проект  Надиграване „Дръж се земьо, граовец те гази“ – Празник на селското хоро в Пернишко. Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура” по програма …