На 12 октомври 2021 г. представители на Сдружение „Локално наследство“ връчиха на кмета на гр. Перник Станислав Владимиров удостоверението за вписване на „Селското хоро в Пернишко“ в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство. Традиционното за Пернишкия край селско хоро бе вписано в престижната листа на официална церемония в Министерството на културата през месец юли тази година. Кандидатурата на “Селското хоро в Пернишко” беше подготвена и представена от Сдружение “Локално наследство” и е част от сферата “Традиционно танцуване и традиционни детски игри”. Това е втората регионална кандидатура след обичая Сурва, която Пернишкия регион вписва в Националната представителна листа.