Джаз-фолк концерт

На 20 януари 2023 г. в Театралния салон на Двореца на културата – гр. Перник беше представен Джаз-фолк концерт на сръбски и български изпълнители, които изпълниха двадесет сръбски и български фолклорни песни, обработени в джаз аранжимент. Концертът е дейност по проект  „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safeguarding and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, реф. № CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПА България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme. Събитието беше организирано от СНЦ „Локално наследство“ съвместно с водещия партньор по проекта Фондация „Нишвил“ от град Ниш, Сърбия.