Изложба „Изкуството на маската“

На 13 януари 2023 г. в Двореца на културата – гр. Перник беше открита изложбата „Изкуството на маската“, която е дейност по проект  „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safeguarding and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, реф. № CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПА България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme. Изложбата е подготвена от СНЦ „Локално наследство“ в партньорство с Фондация „Нишвил“, град Ниш, Сърбия.

В изложбата са представени дванадесет сурвакарски маски, изработени от сурвакари от селата Витановци и Гигинци в рамките на работилниците за маски по проекта. Изложбата включва също така два сурвакарски костюма, както и десет винили с тест и снимков материал, в които е представена маскарадната традиция в Пернишко, персонажите в обичая и Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в град Перник. Изложбата може да бъде посетена от гражданите и гостите на град Перник в рамките на две седмици след поставянето на нейното начало, до откриването на международния фестивал.