Изложба „Изкуството на маската“ в Музея на джаза в град Ниш, Сърбия

В периода 9 – 11 август 2023 г. в град Ниш, Сърбия беше представена изложбата „Изкуството на маската“, реализирана по проект „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“, Реф. № CB007.2.13.009, по Програма ИНТЕРРЕГ–ИПА ТГС България – Сърбия, изпълняван от Фондация „Нишвил“ и Сдружение „Локално наследство“. В три от фестивалните дни на Джаз фестивала „Нишвил“ в арт среда в Музея на джаза бяха експонирани 30 сурвакарски маски от Пернишкия регион, които можеха да бъдат разгледани от участниците и посетителите на международното музикално събитие.