Наблюдение и документиране на маскарадните игри по Сурва

Сдружение „Локално наследство“ проведе теренно проучване на 13 и 14 януари, по време на празника Сурва в селища от Пернишка област. Осъществено беше наблюдение, фото и видеодокументиране на маскарадните игри в региона. Теренната дейност е част от  работата по проект „Популяризиране на обичая Сурва чрез интерактивна интернет страница“, финансиран от Национален фонд „Култура“.