Покана

Управителният съвет на

 на Сдружение с нестопанска цел „Локално наследство“ – гр. Перник

кани членовете на  Сдружението

на Общо събрание

на  29.03.2019 г. (петък) от 18.30 ч.

в гр. Перник, кв. „Ралица“, ул. „Софийско шосе“ бл.15, ап.20, вх.Б, ет.3.

                                                           Дневен ред:

  1. Отчет на дейността на СНЦ „Локално наследство“ за 2018 г.
  2. Финансов отчет на СНЦ „Локално наследство“ за 2018 г.
  3. Доклад на Контролния съвет за 2018 г.
  4. План за дейността на СНЦ „Локално наследство“ за 2019 г.
  5. Приемане на нови членове в Сдружението.
  6. Разни.

            22.03.2019 г.                                   Председател  на Управителния съвет:

                                                                                                          Милена Любенова