„Живи човешки съкровища – България“ 2021

Днес на официална церемония в Министерство на културата бяха връчени удостоверенията на петте нови кандидатури, вписани в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство на България. Сред вписаните номинации беше и излъчената от област Перник кандидатура „Селското хоро в Пернишко“.

Кандидатурата беше подготвена от Сдружение „Локално наследство“ с подкрепата на Община Перник, в която участваха групови носители от Пернишка област ( от общините Перник, Брезник, Земен, Радомир и Трън). Изпълнителите на традиционния елемент са от селата Боснек, Витановци, Гигинци, Дивотино, Драгичево, Елов дол, Извор, Кладница, Кондофрей, Копаница, Кралев дол, Мещица, Пещера, Слаковци, Сопица, Стефаново, Филиповци, Черна гора, Ярджиловци; от градовете Батановци, Брезник, Трън, Радомир, Земен, както и град Перник с прилежащите му квартали: Църква, Мошино, Изток.

Сдружение „Локално наследство“ благодари на всички носители, които опазват танцовата традиция на Пернишкия регион, и на всички, които подкрепиха кандидатурата.