Празник на Селското хоро се състоя в Перник

Празник на Селското хоро, вписано в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство, се състоя в Перник. Надиграването бе под наслов „Дръж се, земьо, граовец те гази”. Проявата …

П О К А Н А

Управителният съвет на  на Сдружение с нестопанска цел „Локално наследство“ – гр. Перник кани членовете на Общото събрание на  Сдружението на Общо събрание на  25.03.2022 г. (петък) от 18.00 ч. …

Проект: Надиграване „Дръж се земьо, граовец те гази“ – Празник на селското хоро в Пернишко

            Сдружение „Локално наследство“ започна реализирането на проект  Надиграване „Дръж се земьо, граовец те гази“ – Празник на селското хоро в Пернишко. Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура” по програма …

На 12 октомври 2021 г. представители на Сдружение „Локално наследство“ връчиха на кмета на гр. Перник Станислав Владимиров удостоверението за вписване на „Селското хоро в Пернишко“ в Националната представителна листа …

„Живи човешки съкровища – България“ 2021

Днес на официална церемония в Министерство на културата бяха връчени удостоверенията на петте нови кандидатури, вписани в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство на България. Сред вписаните …

ПОКАНА

П О К А Н А На основание на чл. 22  от Устава на СНЦ „Локално наследство“ – гр. Перник, Управителният съвет на  Сдружението кани членовете на Общото събрание на …